14 تیر

تاسیس شعبه در بازاریابی شبکه ای یکی از مباحث داغ بحث ایجاد شعبات است

یا به عبارت صحیح تر ایجاد دفاتر برای فعالیت بازاریابی شبکه ای می باشد

در سایت بازاریابی شبکه ای وزارت صنعت معدن و تجارت آمده است که :

مطابق با بخشنامه شماره ۶۰/۱۵۵۴۲۲ مورخ ۹۴/۰۷/۱۴

دبیرخانه کمیته نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای 

در اجرای تبصره ذیل بند ۶ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۸۷

قانون نظام صنفی به منظور تاسیس شعبه در بازاریابی شبکه ای

مقتضی است قبل از برقراری خدمت فوق به‌ صورت اینترنتی مدارک و اطلاعات مطابق فرم الگو (تصویر زیر )

را به نشانی تهران- ضلع شمال شرقی میدان ولیعصر- ساختمان شماره ۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت- مرکز اصناف و بازرگانان ایران-

دبیرخانه کمیته نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی، کد پستی ۱۵۹۴۶۳۳۵۱۸ ارسال نمایید.

در ضمن به درخواست‌های حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لذا در صورت تکمیل بودن مدارک مطابق مقررات حداکثر ظرف سه روز کاری

مجوز فوق (با اعتبار دو ماه) صادر و به شماره دورنگار و یا نشانی الکترونیکی شرکت‌ها جهت فعالیت شعبه ارسال می‌گردد.

بدیهی است در صورت عدم ثبت رسمی شعب پس از اتمام مهلت مقرر هرگونه فعالیت در محل مذکور غیرموجه می‌باشد.

در ضمن انحلال و جابجایی مکان و تغییر مسئول شعبه حسب مورد با رعایت مراتب فوق صورت خواهد پذیرفت.

تاسیس شعبه در بازاریابی شبکه ای

نکته اول تاسیس شعبه در بازاریابی شبکه ای:

همانطور که می بینید اعلام شده است به‌ صورت اینترنتی مدارک و اطلاعات به وزارت ارسال شود

اما نکته قابل توجه این است که بجای نشانی آدرس ایمیل و درج ایمیل وزارت و یا واحد بررسی

درخواست متقاضیان ادرس پستی وزارت درج شده است

برای کمک به متقاضیان این امر آدرس پست الکترونیکی که می بایست قید شود به شرح زیر می باشد :

networkmarketing@mimt.gov.ir

نکته دوم تاسیس شعبه در بازاریابی شبکه ای  :

مشکلاتتاسیس شعبه در بازاریابی شبکه ای برای شرکت های دارای مجوز که به ۲ دسته حقوقی و مالیاتی تقسیم می شوند :

مشکل اول ماهیت حقوقی 

تاسیس شعبه شرکت بازاریابی شبکه ای، از طرق عادی توسعه فعالیت اقتصادی شرکتهاست.

این امر بیشتر در مورد شرکتهای سهامی مصداق دارد 

کلیه شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای نیز سهامی از نوع خاص هستند.

با اینکه در لایحه قانونی ۱۳۴۷ گهگاه به تاسیس شعبه نیز اشاره شده، تعریفی از آن ارائه نشده است.

در ماده ۸ این لایحه، ضمن بیان مطالبی که باید در طرح اساسنامه ذکر شود،

مقرر شده است که در طرح مزبور باید «مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،

اگر تاسیس شعبه در بازاریابی شبکه ای شعبه مورد نظر باشد»، قید شود. از این ماده و مواد مشابه آن

در قوانین دیگر(مانند مواد ۳ و ۴ قانون ثبت شرکتها) چنین استنباط می شود که

شعبه شرکت بازاریابی شبکه ای نه شخصیت حقوقی مستقل دارد و نه دارایی مستقل،

بلکه فقط نشانی آن غیر از نشانی اصلی شرکت است.

( تا اینجای امر مطابق با رویه شرکت ها است که شعبه حالت استفاده دفتری نه تجاری را داشته باشد )

این نشانی به ویژه برای تسهیل اقامه دعوی علیه شرکت به کار گرفته می شود.

قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در این مورد مقرر می دارد:

«اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات

هر شعبه با اشخاص خارج، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود،

مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد».

از عبارت «تعهدات هر شعبه» در این ماده می توان چنین برداشت کرد که

شعبه شخصیت حقوقی مستقلی دارد و می تواند تعهداتی را بپذیرد، و الا صحبت از تعهدات شعبه بی مورد است.

البته، این برداشت درست نیست؛ زیرا آنچه شعبه تعهد می کند، به حساب شرکت اصلی است و

مدیر شعبه نماینده شرکت است؛ چنان که قانون گذار در انتهای ماده ۲۳ مذکور فرضی را پیش بینی کرده

که در آن شعبه منحل شده است.

در این فرض، دعاوی ناشی از معاملات و تعهدات هر شعبه در مرکز اصلی شرکت مطرح خواهد شد.

بنابراین، اگر تعهدات ایجاد شده به وسیله شعبه، تعهدات خود آن بود،

پس از انحلال شعبه، نباید دعوی علیه شرکت مطرح می شد

بلکه باید به طرفیت مدیر تصفیه شعبه اقامه می گردید؛

چون فرض بر این بود که انحلال شعبه به تصفیه دارایی آن منجر می شود،

در حالی که ماده ۲۳ مقرر کرده است: پس از بر چیده شدن شعبه، دعوی باید در دادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت مطرح شود.

در هر حال، در قانون گذاری ایران برای ایجاد شعبه تشریفات ویژه،

حتی ضرورت ثبت شعبه در محل، پیش بینی نشده است.

مع ذلک، در عمل، تاسیس شعبه در بازاریابی شبکه ای همیشه به ادارۀ ثبت شرکتهای محل تاسیس اعلام می شود.

این امر به ویژه زمانی ضرورت می یابد که تاسیس شعبه در بازاریابی شبکه ای مورد نظر در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.

حال با توجه به مسائلی چون برخی از شرکتها و ایجاد تخلفات در برخی از استانها که

شعباتی نیز در آنجا داشت و می تواند مشکلات حقوقی ناشی از سو مدیریت گریبانگیر شرکت ها شود

مشکل دوم : مالیات

وقتی شرکت های بازاریابی شبکه ای با وجود شعب مختلف مخصوصا اینکه

در مواردی که شعب در استان های متفاوتی باشند لیست و فایل مالیات باید به صورت مجزا برای هر شعبه تهیه و ارائه شود.

این در حالیست که در دفاتر یا همون شرکت های بازاریابی شبکه ای هیچ فعالیت تجاری رخ نمی دهد 

عملا استفاده خدماتی دارد تا محلی برای تبادلات مالی

اگر می بینید که شرکتی در امر شعبه جدیدی گرفتن

از اوایل امسال به بعد خیلی کند عمل می کند به خاطر پاره از مشکلات ذکر شده است

کما اینکه شخصا اعتقادی به برپایی شعب به شکل امروزی فضای بازاریابی شبکه ای نداشتم ندارم و نخواهم داشت .

امیدوارم که جریان بازاریابی شبکه ای در ایران هر چه سریعتر مثل سایر همتایان در خارج از کشور بشود

منکر این نیستم که تاسیس شعبه در بازاریابی شبکه ای مزایای خوبی برای شرکت و بازاریابان می تواند داشته باشد

اما می بایست نحوه استفاده صحیح آن یا به اصطلاح عامیانه فرهنگ استفاده از شعب نیز باشد

تا یک شعبه به جای تاثیر مخرب به تقویت سازمان فروش بپردازد و همچنین برای سازمان فروش حالت سم و تخریبی به خود نگیرد

مشکل سوم تاسیس شعبه در بازاریابی شبکه ای: تعاملات سازمانی بین اعضای شرکت بازاریابی شبکه ای 

دیده شده که این مشکل به صورت کلی بقدری حاد بوده است که

یکی از شرکت های فعال در زمینه بازاریابی شبکه ای اطلاعیه های خود آورده است که :

اعضای هر تیم موظف به حفظ احترام به سایر تیم ها بوده و به هیچ وجه اجازه ندارند

افراد جدیدی را که قصد ورود به شرکت داشته و تحت پیگیری تیم دیگرمی باشند

با پیشنهادات وسوسه برانگیز ، دنبال نموده و یا با آنها جلسه برگزار نماید ………

یا معضل شیفت داخل سازمانی که پس از ثبت نام یک شخص در شرکت امکان رخ دادنش

در دفاتر زیاد است که این شرکت در اطلاعیه اش آورده ، امکان جابجایی از

یک تیم به تیم دیگر ممکن نبوده مگر با نظر مستقیم مدیر شرکت

که آن هم فقط با ذکر دلایل محکم و مستدل و با حفظ ضوابط و پشت سر گذاشتن

حداقل سه ماه از لغو جایگاه قبلی ، امکان پذیر خواهد بود .

این موارد از لحاظ ساختاری در شرکت ها دارای مجوز بازاریابی شبکه ای است که

می تواند در کنار آن درگیری های داخلی بین اعضا مانند اختلاف سر کلاس گرفتن 

دیدگاه منفی ایجاد شدن در خانواده با دیدن اعضایی که ظاهر و رفتار آنها با فرهنگشان همخونی ندارد و ده ها موارد دیگر اضافه نمود

امیدوارم هر چه زودتر مدیران شرکت های بازاریابی شبکه ای بتوانند

از روند مشاوره افراد خبره و آگاه در این زمینه استفاده کنند

تا مشکلات تاسیس شعبه در بازاریابی شبکه ای چه حقوقی و چه مالیاتی و هم تعاملات بین سازمانی خود بازاریابان را نداشته باشند

لینک کانال من در شبکه تلگرام :

https://telegram.me/miladhabibollahimlm

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مطلب
اشتراک در
اطلاع از
guest

2 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امیرحسین باقری

با درود
اگر تو تهران با همکاری و هماهنگی شرکت کارگاههای اموزشی چندروزه برگزاربشه و هزینه هاشو افراد شرکت کننده بپردازند گام مثبتی جهت توسعه این صنعت برداشته میشه

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x