راه اندازی شرکت بازاریابی شبکه ای

راه اندازی شرکت بازاریابی شبکه ای با توجه به اینکه از سال 90 تا کنون 38 شرکت موفق به اخذ مجوز بازاریابی شبکه ای شده اند  در حال حاضر 17 تای آنها فعال در حال کار  هستند شبکه بادران گستران ( در حال حاضر تعلیق ) تلاش کاران سرمایه وزین ( تکسو ) بازاریابی شبکه … ادامه خواندن راه اندازی شرکت بازاریابی شبکه ای